عایق پشم سنگ مهارکننده صوت

عایق پشم سنگ از دو طریق به کاهش صدا کمک می کند ، با کاهش انتقال صدا در میان اجزاء متشکله سازه و یا جذب صدا در سطح. مقدار افت انرژی صوتی در هنگام عبور از مواد بستگی به ضخامت آنها دارد . این مقدار درعایق پشم سنگ به ویژه در فرکانس های کم با افزایش ضخامت بالا میرود. گذاشتن فاصله هوایی مناسب در پشت عایق پشم سنگ ضریب تضعیف ان را به نحو محسوسی افزایش می دهد. یکی از پرکاربرد ترین موارد عایق پشم سنگ در استودیو های ضبط موسیقی و اموزشگاه های موسیقی است. ازدیگر کاربردهای عایق پشم سنگ استفاده در دیوارهای مشترک در اپارتمان ها می باشد.که پشم سنگ بسیار جلوگیری میکند از رفت و امد صدا از واحدی به واحد دیگر. که امروزه با بکارگیری از عایق پشم سنگ در دیوار ها این مشکل اپارتمان نشینان را به حد اقل رسانیده است.