کاربرد های عایق پشم سنگ

عایق پشم سنگ در جهان امروز یک اصل برای معماران_ مهندسان_ کشاورزان محسوب میشود. کارخانجات تولید سیمان ونیروگاه های برق و پالایشگاه هاو مجتمع های تولیدی محصولات سنگین وبیمارستان ها و مجتمع های مسکونی و تجاری و استودیو های صدابرداری و گلخانه های صنعتی و .......شامل مصرف کنندگان اصلی عایق پشم سنگ محسوب می شوند.. از سویی دیگر از کاربردهای عایق پشم سنگ برای محافظت سازه های فلزی و چاله های اسانسور وتاسیسات الکتریکی و راهرو های فرار می باشد.