عایق پشم سنگ مهارکننده آتش

در هر جایی که عایق پشم سنگ به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی نصب میشود، خواص ضد حریق آن مزیت مضاعفی را عرضه می کند،زیرا در هنگام حریق ، دود و ترکیبات مسموم کننده از آن متصاعد نمی شود. عایق پشم سنگ در دنیا به عنوان نوعی حفاظ در مقابل اتش استفاده میشود. یکی از پرکاربرد ترین استفاده عایق پشم سنگ به عنوان مهار اتش در دیوار مشترک در واحد های اپارتمان ها میباشد. زیرا به دلیل بالا بودن دمای اشتعال عایق پشم سنگ که در حدود 1100 درجه سانتی گراد میباشد جلوگیری میکند از ورود اتش از واحدی به واحد دیگر.به همین دلیل بسیاری از شرکت های بیمه گذار ساختمان مخصوصا بیمه اتش سوزی در اروپا تخفیفات ویژه ای برای پیمانکارانی که از عایق پشم سنگ استفاده می کنند قائل می شوند.