ویژگی عایق پشم سنگ222

مهمترین ویژگی پشم سنگ، مقاومت زیاد آن در برابر آتش می‌باشد. عایق پشم سنگ به عنوان یک ماده غیر آلی در برابر انگل ها (آفت، قارچ، باکتری و حشرات موذی)ایمن است. پشم سنگ برخلاف عایق‌های حرارتی دیگر به پو22222