• slidebg1
  • slidebg2

با عایق پشم سنگ دمای مطلوب را در محیط نگه دارید
بیشتر بدانید سفارش دهید

محصولات
تمام محصولات پشم سنگ دارای تاییدیه وزارت تحقیقات مسکن و شهرسازی و ایزو و استاندارد می باشد. پشم سنگ های متفرقه و سرباره با قیمت بسیار پایین تر در بازار عرضه می شود. پشم سنگ ها در ضخامت های 25میل الی 100میل و دانسیته 30 الی 150 موجود است. ابعاد پشم سنگ های پانلی به صورت استاندارد 1.2 مترطول در 0.6 سانت است و در صورت سفارش مشتری ابعاد به دلخواه قابل تغییر می باشد.

پشم سنگ 2 اینچ کاغذی

ضخامت 5سانت 12مترمربع (1.20m *10m) روکش کاغذ کرافت دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمربع) D30 محدوده دمایی 280+ درجه سانتی گراد

پشم سنگ 2 اینچ فویلدار

پشم سنگ پتویی (رولی) ضخامت 5سانت 12مترمربع (1.20m * 10m) روکش فویلدار و مسلح و نخدار و 7میکرون دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سبک

پشم سنگ پتویی (رولی) ضخامت 5سانت 12مترمربع (1.20m * 10m) روکش فویلدار و مسلح و نخدار و 7میکرون دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سبک

ضخامت 5سانت هربسته 7.2 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 10طول) دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمربع) D50 حداکثر ایستایی موثر در دمای 700+ درجه سانتی گراد

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سنگین

ضخامت 5سانت هربسته 7.2 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 10طول) دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80 حداکثر ایستایی موثر در دمای 700+ درجه سانتی گراد

پشم سنگ 2 اینچ توری دار

ضخامت 5سانت 6مترمربع (1.20m * 5m) دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمربع) D80 یک سمت توری مرغی چشمه3/4 حداکثر ایستایی موثر در دمای 800+ درجه سانتی گراد

گالری تصاویر

عایق پشم سنگ چیست؟

ویژگی عایق پشم سنگ222

عایق پشم سنگ مهارکننده صوت

عایق پشم سنگ مهارکننده دما در محیط

عایق پشم سنگ مهارکننده آتش

کاربرد های عایق پشم سنگ

استفاده از پشم سنگ در صنعت ساختمان

wisten-iphone
چرا پشم سنگ ؟؟
بانتخاب عایق پشم سنگ صرفه جویی درمصرف انرژی را آغاز کنید عایق پشم سنگ نقش مهمی درصرفه جویی انرژی به وسیله کاهش مصرف انرژی در خانه هاو ساختمان های اداری و تجاری وکارخانه های تولیدی را دارا میباشد. ودرنهایت با کاهش هزینه های مصرف انرژی درکوتاهترین زمان هزینه های صرفه جویی شده در سال های آتی را پس انداز کنید.
ازدیگرخواص استفاده ازعایق پشم سنگ میتوان ضدحریق بودن رانام برد. درهرجایی که عایق پشم سنگ به منظور صرفه جویی درمصرف انرژی نصب میشود خواص ضدحریق آن مزیت مضاعفی را عرضه میکند.
دراکثرکشورهای دنیا تخیف هایی مخصوص درمورد بیمه ساختمان هایی که عایق پشم سنگ دارند قایل می شوند.